25/03/2020 Tổng Quan Về New Zealand

Du học New Zealand 2020: Tất cả thông tin cần biết!

New Zealand là đất nước hòa bình thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau Ireland theo xếp hạng của chí số hòa bình 2017,…

Xem thêm

12/03/2020 Các Trường Tại New Zealand

Đại học Waikato – The University of Waikato

Đại học Waikato - The University of Waikato là một trong 8 trường Đại học công lập nằm tại Hamilton, là một trường đại học…

03/03/2020 Các Trường Tại New Zealand

Đại học Auckland – lớn nhất quốc gia châu Đại Dương

Được thành lập vào năm 1883, Auckland University là trường đại học lớn nhất nước với hơn 40.000 sinh viên, gần 10.000 trong số họ…