BẠN ĐÃ BIẾT KỸ NĂNG TRÍCH DẪN (REFERENCING) CHUẨN APA?
 
Kỹ năng trích dẫn là một phần quan trọng trong đời sống đại học, là một kỹ năng mà bạn sẽ sử dụng cho hầu như mọi bài tập, và thường quyết định một tỷ lệ phần trăm đáng kể trong điểm số của bạn. Trong bài viết dưới đây, HISA mời bạn cùng ngó qua nghệ thuật trích dẫn theo phong cách APA giúp bạn đạt được kết quả tuyệt vời trong các tiêu chí bài tập sắp tới.
Xem thêm bài viết gốc của dịch giả Lê Thành Nhân tại đây
kỹ năng trích dẫn

Bước 1: Tổng hợp

Đầu tiên bạn sẽ phải tổng hợp tất cả các thông tin cần trích dẫn. Bạn nên vừa làm điều này trong lúc nghiên cứu, tránh để đến phút chót mà bỏ quên những thông tin quan trọng.
Sách (kể cả online hay bản in) Ấn phẩm thông tin định kì (kể cả online hay bản in) Websites
 • Tác giả
 • Năm xuất bản
 • Tiêu đề
 • Nhà xuất bản
 • Nơi xuất bản
 • DOI
 • Tác giả
 • Năm xuất bản
 • Tiêu đề
 • Tên tạp chí
 • Quyển
 • DOI
 • Tác giả
 • Năm xuất bản hoặc ngày update gần nhất
 • Tiêu đề
 • Ngày và tháng bạn ghé thăm website
 • Website URL

*DOI (Digital Object Identifier, có nghĩa là “số chứng minh vật thể”) là một số chứng minh vĩnh cửu (permalink) cho một tập tin World Wide Web. Nếu địa chỉ mạng của tập tin thay đổi, người truy cập bằng DOI vẫn được đổi hướng tự động đến địa chỉ mới. Các nhà xuất bản cung cấp DOI đến một thư mục được quản lý tập trung và sử dụng địa chỉ thư mục này cộng với DOI thay cho địa chỉ mạng thông thường. Hệ thống DOI được hình thành bởi Hiệp hội các Nhà xuất bản Mỹ với sự cộng tác của Hãng Thúc đẩy Nghiên cứu Quốc gia của Hoa Kỳ (CNRI), và hiện nay được quản lý bởi Tổ chức DOI Quốc tế. Về mặt cơ bản, hệ thống DOI là một quy trình đổi hướng các trang mạng nhờ sự quản lý tập trung.

Bước 2: Sắp xếp và định dạng

Bước này dùng để sắp xếp lại trật tự thông tin, hãy xem kĩ bạn đã dùng dấu câu đúng vị trí và chính tả chưa, cũng như các chữ nào viết hoa hay viết nghiêng. Dưới đây là phong cách trích dẫn kiểu APA cho các nguồn tham khảo:

Đối với sách:

Tác giả, A. A. (năm). Tiêu đề. DOI.

Đối với tạp chí: 

Tác giả, A. A., Tác giả, B. B., & Tác giả, C. C. (năm). Tiêu đề bài viết. Tên tạp chí, Quyển (kì)số trang. DOI.

Đối với website: 

Tác giả, A. A. (năm). Tiêu đề. Ngày, tháng, năm, từ nguồn URL nào.

Sách

Ví dụ về Sách Trích dẫn trong văn bản Danh sách tài liệu tham khảo
Một tác giả Bernstein (1965) tuyên bố rằng …

HOẶC

Thuyết này lần đầu được đưa ra vào thập niên 1960 (Berntein, 1965).

Bernstein, T. M. (1965). Người viết văn cẩn trọng: Một hướng dẫn sử dụng tiếng anh  hiện đại. New York, NY: Atheneum.
Hai tác giả Luôn trích dẫn cả 2 tác giả. Lưu ý việc sử dụng khác nhau giữa “và” và “&”.

Strunk và White (1979) đã tìm ra rằng …

HOẶC

Phần lớn đã được tìm thấy … (Strunk & White, 1979).

Strunk, W., & White, E. B. (1979). Những thành tố của phong cách (phiên bản 3.). New York, NY: Macmillan
3-5 tác giả Trích dẫn tác giả trong lần đầu tiên.

Morreale, Spitzberg, và Barge (2007) …

Trong các trích dẫn sau chỉ nêu họ của tác giả đầu tiên, sau đó là et al. [v.v] (không viết in hoa và sau “al” là dấu chấm) và năm.

Morreale et al. (2007) …

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., & Barge, J. K. (2007). Giao tiếp của con người: Động cơ, kiến thức và kỹ năng(phiên bản 2.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Từ 6 tác giả trở lên Từ 6 tác giả trở lên, chỉ trích dẫn họ của tác giả đầu tiên, tiếp theo là “et al.”

Gloster et al. (2010) đề xuất rằng …

HOẶC

… (Gloster et al., 2010).

Khi một tài liệu tham khảo có đến 7 tác giả, kể ra tất cả tên của các tác giả trong danh sách tài liệu tham khảo.

Smith, A. B., Taylor, N, J., Gollop, M., Gaffney, M., Gold, M., & Henaghan, M. (1997). Tiếp cận và những vấn đề hậu ly hôn khác: Một nghiên cứu định tính dưới góc  nhìn của trẻ em, phụ huynh và luật sư. Dunedin, New Zealand: Trung tâm các vấn đề về Trẻ em.

Khi một tài liệu tham khảo có hơn 7 tác giả và tên tác giả cuối tách biệt những người kia bằng dấu ba chấm “…”.

Gloster, J., Jones, A., Redington, A., Burgin, L., Sorensen, J. H., Turner, R., . . . Paton, D.  (2010). Sổ tay các phương pháp tiếp cận  quan trọng trong giáo dục học. New York, NY: Oxford University Press.

Tập thể tác giả và Tập thể tác giả như là nhà xuất bản Nếu như cụm tên này quá dài, họ có thể được nêu ra trong trích dẫn đầu tiên và viết tắt liền sau đó.

Trích dẫn đầu tiên:

(Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ [APA], 2009)

Trích dẫn lần sau:

(APA, 2009)

Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ. (2009). Hướng dẫn việc công bố tác phẩm của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (phiên bản 6). Washington, DC: Tác giả.

Viết từ “Tác giả” vào vị trí của nhà xuất bản để chỉ rõ rằng tác giả cũng là người xuất bản tài liệu.

Nhiều công trình (Khi hai hay nhiều tài liệu được trích dẫn tạo nên cùng một luận điểm) Liệt kê 2 hay nhiều công trình bởi các tác giả khác nhau, những người được trích dẫn trong cùng dấu ngoặc đơn theo thứ tự chữ cái của họ tác giả đầu tiên. Những trích dẫn này tách nhau bởi dấu phẩy (,)

(Grace, 2009; Haynes, Butcher, & Boese, 2004; Hội đồng Quốc gia Cố vấn Phúc lợi cho Động vật, 2007)

Xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách tài liệu tham khảo.

Grace, P. J. (2009). Đạo đức nuôi dưỡng và trách  nhiệm nghề nghiệp trong thực hành nâng  cao. Boston, MA: Jones and Bartlett.

Haynes, L. C., Butcher, H. K., & Boese, T. A. (2004). Nuôi dưỡng trong xã hội đương đại: Những vấn đề, xu hướng và chuyển giao thực hành. Upper Saddle River, NJ:  Pearson Prentice Hall.

Hội đồng Quốc gia Cố vấn Phúc lợi cho Động vật. (2007). Đồng hành cùng mèo: Mã số phúc lợi cho động vật (những chú mèo)

năm 2007: Mã số phúc lợi ban hành theo Đạo luật Phúc lợi Động vật năm 1999. Wellington, New Zealand: Author.

Nhiều công trình của cùng một tác giả Sắp xếp 2 hoặc nhiều công trình của cùng tác giả theo năm xuất bản. Ghi họ của tác giả một lần; với mỗi tác phẩm chỉ ghi thời điểm.

Nghiên cứu của trường đại học đã chỉ ra rằng … (Brown, 1982, 1988).

Xếp theo thứ tự thời gian trong danh sách tài liệu tham khảo.

Brown, P. (1982). San hô nhóm Capricorn. Rockhampton, Australia: Central Queensland University.

Brown, P. (1998). Những ảnh hưởng của mỏ neo  trên san hô. Rockhampton, Australia: Central Queensland University.

Nhiều công trình được xuất bản trong cùng năm bởi cùng tác giả Dùng a/b/v.v để phân biệt giữa các công trình trong cùng năm.

Trong các công trình gần đây … (Napier, 1993a, 1993b).

Xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách tài liệu tham khảo.

Napier, A. (1993a). Bão tố cuồng nộ. Sydney, Australia: Allen & Unwin.

Napier, A. (1993b). Sống sót trên biển cả. Sydney, Australia: Allen & Unwin.

Sách biên soạn (edited book) Emerson và McPherson (1997) tuyên bố rằng …

HOẶC

… (Emerson & McPherson, 1997).

Ed. hoặc Eds. được ghi trong dấu ngoặc đơn sau tên của người biên soạn cuối.

Emerson, L., & McPherson, J. (Eds.). (1997). Văn bản hướng cho sinh viên giáo dục học. Palmerston North, New Zealand: Dunmore Press.

Chương của một sách biên soạn O’Neill (1990) đã tìm ra rằng …

HOẶC

… (O’Neill, 1990).

Chuyển tên của tác gia chương lên trước phần ghi chú, nhưng không chuyển tên của các tác giả biên soạn sách.

O’Neill, A. (1990). Giới và giáo dục: Cấu trúc bất bình đẳng cho phụ nữ. Trong J. Codd, D. Harker, & R. Nash (Eds.), Các  vấn đề chính trị trong giáo dục ở New Zealand (phiên bản 2., trang 74-97). Palmerston North, New Zealand: Dunmore Press.

Nêu rõ phạm vi số trang có liên quan trong dấu ngoặc đơn. Ở nơi ghi số phiên bản, phạm vi trang ở cùng dấu ngoặc đơn.

Tự điển bách khoa toàn thư hoặc ban biên soạn lớn (Hanks et al., 1989) Với một công trình nghiên cứu với một ban biên tập lớn, bạn có thể liệt kê tên của những người biên soạn chính yếu, tiếp theo là “et al.”.

Hanks, P., et al. (Eds.). (1989). Tự điển tiếng Anh  bỏ túi Collins. London, England: Collins.

Trường hợp bị thiếu sót thông tin
Không biết tác giả Trích dẫn vài từ đầu tiên của mục tài liệu tham khảo (thường là tiêu đề) và năm. Sử dụng đấu ngoặc kép “ ” bao quanh tựa đề bài báo, chương, hoặc trang web. Bắt đầu mỗi từ với ký tự in hoa.

(“Thuốc mới”, 1997)

Viết in nghiêng tựa đề của kỳ đăng, sách, tài liệu hoặc báo cáo.

(Bộ tự điển của Merriam-Webster, 2005)

Loại thuốc mới xuất hiện làm giảm mạnh nguy cơ bệnh tim mạch. (1997, ngày 21 tháng 7). The Dominion, trang 6.

Viết in nghiêng tựa đề của kỳ đăng, sách, tài liệu hoặc báo cáo.

Bộ tự điển của Merriam-Webster (phiên bản 11.). (2005). Springfield, MA: Merriam-  Webster.

Đặt tựa đề ở vị trí tác giả. Xếp theo thứ tự bảng chữ cái những sách không có tác giả hoặc ngươi biên soạn bằng những từ ngữ quan trọng đầu tiên.

Không biết thời điểm (no date) (McApple, n.d.) McApple, J. (n.d.). Một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ. Truy xuất từ http://www.applemania.org
Không có thành phố (Smith, 2003) Khi không xác định được thành phố trong các tài liệu in ấn, tìm kiếm trực tuyến và dùng tên của thành phố/bang của trụ sở chính nhà xuất bản.

Smith, J. (2003). Đạo đức ở New Zealand. Wellington, New Zealand: Huia Publishers.

Ấn phẩm thông tin định kỳ

Ví dụ về ấn phẩm thông tin định kỳ Trích dẫn trong văn bản Danh sách tài liệu tham khảo
Bài báo nghiên cứu Hammill (1990) phát hiện ra rằng …

HOẶC

… (Hammill, 1990).

Nêu rõ số kỳ phát hành chỉ khi số ký của tạp chí có ở trang 1.

Hammill, D. D. (1990). Xác định năng lực học tập: Một sự đồng thuận gần đây. Tạp chí về Năng lực Học tập, 23(2), 74-84.

Bài viết trên tạp chí Walker (1990) xác định được …

HOẶC

… (Walker, 1990).

Đối với nguyệt san chỉ ghi tháng vào thời điểm, còn tuần san thì ghi thêm ngày vào thời điểm.

Walker, R. (1990, ngày 16 tháng 4). Giao thoa văn hóa. Người nghe, 126, 24-26.

Bài viết trên báo (Johnstone, 1992) Johnstone, B. F. (1992, Ngày 28 tháng 5). Tuyên bố về hiệp ước bảo vệ. The Daily Telegraph, trang 2.

Website

Ví dụ về ấn phẩm thông tin định kỳ Trích dẫn trong văn bản Danh sách tài liệu tham khảo
Bài báo nghiên cứu Hammill (1990) phát hiện ra rằng …

HOẶC

… (Hammill, 1990).

Nêu rõ số kỳ phát hành chỉ khi số ký của tạp chí có ở trang 1.

Hammill, D. D. (1990). Xác định năng lực học tập: Một sự đồng thuận gần đây. Tạp chí về Năng lực Học tập, 23(2), 74-84.

Bài viết trên tạp chí Walker (1990) xác định được …

HOẶC

… (Walker, 1990).

Đối với nguyệt san chỉ ghi tháng vào thời điểm, còn tuần san thì ghi thêm ngày vào thời điểm.

Walker, R. (1990, ngày 16 tháng 4). Giao thoa văn hóa. Người nghe, 126, 24-26.

Bài viết trên báo (Johnstone, 1992) Johnstone, B. F. (1992, Ngày 28 tháng 5). Tuyên bố về hiệp ước bảo vệ. The Daily Telegraph, trang 2.
Ví dụ về trích dẫn Trích dẫn trong văn bản Danh sách tài liệu tham khảo
Những trích dẫn trực tiếp Tài liệu trực tiếp được trích dẫn từ công trình của một tác giả phải được sao chép từng chữ một. Với những đoạn trích ít hơn 40 từ thì kết hợp nó cùng một đoạn văn và luôn để trong dấu ngoặc kép. Luôn luôn ghi rõ số trang được trích dẫn.

Họ phát hiện ra rằng “những giản đồ cũ được thực hiện theo những cách thức quen thuộc” (Claiborne & Drewery, 2010, trang 13).

HOẶC

Claiborne and Drewery (2010) phát hiện ra rằng “những giản đồ cũ được thực hiện theo những cách thức quen thuộc” (trang 13).

Với những đoạn trích trên 40 từ thì tổ chức chúng thành một khối riêng biệt đều nhau, và không dùng dấu ngoặc kép. Khối này lùi vào trong 5 khoảng trống.

Claiborne & Drewery (2010) đã tìm ra rằng:

Giản đồ cũ được thực hiện theo  những cách thức quen thuộc. Chơi qua cách nhìn của Piaget như là cách để trẻ em thực hành một giản đồ. Ví dụ, một đứa trẻ học được cách thổi còi liên tục, mức độ khác biệt của tiếng ồn chỉ khác nhau chút ít, nó tạo nên cách thức tiến hành của giản đồ tạo ra tiếng ồn. (trang 13).

Claiborne, L. B., & Drewery, W. (2010). Sự phát triển của con người: Gia đình, nơi sinh sống và văn hóa. Sydney, Australia: McGraw-Hill.
Nguồn thứ cấp

(Trích dẫn một tác giả đã được trích dẫn trong một tài liệu tham khảo mà bạn đang sử dụng)

Trong văn bản, nêu tên của công trình nguyên gốc và đưa ra trích dẫn của nguồn thứ cấp.

Nghiên cứu của Seidenberg and McClelland (được trích dẫn bởi Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993) …

Ghi nguồn thứ cấp trong danh sách tài liệu tham khảo.

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Mô hình đọc  lớn tiếng: Phương pháp tiếp cận song tuyến và tiếp cận – phân phối – song song. Psychological Review, 100, 589-608.

hoạt động hisa hà lan

Các nguồn khác

Ví dụ về các nguồn khác Trích dẫn trong văn bản Danh sách tài liệu tham khảo
Báo cáo thường niên (Hội đồng Khu vực Vịnh Hawke, 2010) Hội đồng Khu vực Vịnh Hawke. (2010). Báo cáo thường niên 2009-2010. Napier, New Zealand: Tác giả.
Phương tiện nghe nhìn (Howe & Newman, 1988) Mô tả về loại hình của tác phẩm được đưa ra trong dấu ngoặc vuông sau tựa đề.

Howe, D. (Nhà sản xuất), & Newman, G. (Giám đốc). (1988). Sự giao tiếp tinh tế [Video]. Auckland, New Zealand: Hội bảo trợ xã hội người khuyết tật trí tuệ.

Blog (Freakonomics, 2010). Mô tả định dạng trong dấu ngoặc vuông sau tiêu đề.

Freakonomics. (2010, ngày 29 tháng 10). E-ZPass là cuộc sống tiết kiệm [bài viết trên Blog]. Truy xuất từ http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2010/10/29/e- zpass-is-alife-saver-literally/

Brochure (Công việc và thu nhập ở New Zealand, 2000) Công việc và thu nhập ở New Zealand. (2000). Hướng dẫn  chuẩn bị cho cuộc phỏng [Brochure]. Wellington, New Zealand: Author.

Nếu brochure là một phiên bản điện tử thì nêu tên của cơ sở dữ liệu hoặc URL của của trang web để xác định nơi mà nó được truy xuất.

Bệnh tiểu đường ở New Zealand. (2007). Bệnh tiểu đường và hoạt động thể chất [Brochure]. Truy xuất từ http://www.diabetes.org.nz

Tài liệu hội nghị – in ấn hoặc điện tử (Gibson, 2005) Kỷ yếu hội thảo có thể được trích dẫn như một chương trong sách biên soạn (ví dụ đầu tiên) hoặc các bài báo tạp chí (ví dụ thứ hai). Điều này phụ thuộc vào việc xuất bản được xem như là một loạt bài (ví dụ có ISBN và một biên tập viên) hoặc theo định kỳ (tức là xuất bản thường niên).

Gibson, C. C. (2005). In S. Allsop (Ed.), Tác động của bối cảnh xã hội rống lớn trên học viên đào tạo từ xa. Hội  đồng Quốc tế Giáo dục Từ xa: Một thế giới nhiều tiếng nói: chất lượng trong giáo dục mở và từ xa (trang 279-282). Chicago, IL: Milton Keynes.

Shennan, S. (2008).  Canoes và tiến trình văn hóa. Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia 105, 3416-  3420. doi: 10.1073/pnas.0800666105

Tài liệu rời chương trình học (Course handout) (Moran, n.d.) Moran, J. (n.d.). Viết một báo cáo chính thức [Handout]. Taradale, New Zealand: Eastern Institute of Technology: Chứng chỉ trong nghiên cứu kinh doanh: 140 Business Communication.
Tài liệu chương trình học trên trang web/ trực tuyến (Smith, 2007) Smith, G. (2007). Bài giảng 2: Quản lý [Bài trình chiếu PowerPoint]. Truy xuất từ Trang web trực tuyến của Việt công nghệ phía Tây: http://eitonline.eit.ac.nz/course/view.php?id=693
Minh họa (hình vẽ, đồ thị, biểu đồ, bản vẽ, hình chụp) Từ sách – chú thích dưới minh họa:

Hình 1. Mô hình nhu cầu của con người (từ Adair, 2006, trang 28)

Từ một bài báo tạp chí – chú thích dưới minh họa:

Hình 2. Tháp thực phẩm của người châu Á (từ Escobar, 1999, trang 26)

Từ trang web – chú thích dưới minh họa:

Hình 3. Hệ thống điện tử của tim (từ UKHealthCare, 2011)

Nếu công trình của bạn được xuất bản, bạn có thể được sử dụng khi được sự đồng ý và chi trả cho tác giả và người viết chú thích gốc.

Hình 1. Tháp thực phẩm của người châu Á. Từ “Insight 2—tháng 4 năm 1997: Tất cả các tháp thực phẩm được tạo ra đều ngang nhau?” bởi A. Escobar, 1999, Tổng quan về Kinh tế và Dinh dưỡng Gia đình, 12(3), p. 76. Thiết kế năm 1995 bởi Oldways Preservation & Exchange  Trust. Reprinted with permission.

Từ sách

Adair, J. (2006). Lãnh đạo và động cơ: Nguyên tắc 50-50 và tám nguyên tắc then chốt để thúc đẩy người khác.  London, England: Kogan Page.

Từ bài báo tạp chí

Escobar, A. (1999). Insight 2 tháng 4 năm 1997: Tất cả các tháp thực phẩm được tạo ra đều ngang nhau? Tổng  quan về Kinh tế và Dinh dưỡng Gia đình, 12(30), 75-77. Truy xuất từ cơ sở dữ liệu ProQuest.

Từ trang web

UKHealthCare. (2011). Hiệp hội cấy ghép tim Vương quốc Anh: Giải phẫu tim. Truy xuất từ  http://ukhealthcare.uky.edu/transplant/heart/anatomy.  asp

Hình ảnh có sự cho phép

Escobar, A. (1999). Insight 2 tháng 4 năm 1997: Tất cả các tháp thực phẩm được tạo ra đều ngang nhau? Tổng quan về Kinh tế và Dinh dưỡng Gia đình, 12(3), 75-77. Truy xuất từ http://search.proquest.com

Ngay cả khi chú thích minh họa trong văn bản đầy đủ chi tiết, tài liệu tham khảo đầy đủ cần được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo là việc cần làm. Nhớ rằng công trình nếu sẽ xuất bản, nếu nguồn của hình minh họa trong một bài báo không có DOI lấy từ cơ sở dữ liệu, hãy ghi ra URL của trang chủ tạp chí thay cho tên của cơ sở dự liệu trong danh sách của tài liệu tham khảo.

Giao tiếp cá nhân Bao gồm: những bức thư, đoạn giao tiếp qua điện thoại, một vài giao tiếp điện tử – ví dụ: email, thảo luận nhóm, và các thông điệp từ các bản tin điện tử.

Trích dẫn chỉ trong văn bản, với tên viết tắt kèm họ của người giao tiếp.

M. Walker (giao tiếp cá nhân, ngày 30 tháng 3 năm 2009) tin rằng …

HOẶC

… (M. Walker, giao tiếp cá nhân, ngày 30 tháng 3, 2009).

Không ghi vào danh sách tài liệu tham khảo nếu chúng được cung cấp nguồn để tiếp cận dữ liệu.
Yo Trong văn bản, trích dẫn tên tác giả xuất hiện bên ngoài khung trình chiếu, hoặc bất cứ ai tạo nên nó. Ví dụ, hai tài liệu tham khảo mẫu được trích dẫn như sau:

(Apsolon, 2011; Bellofolletti, 2009)

Với mỗi đoạn hình ảnh, người đã đăng video được đặt ở vị trí tác giả; theo sau là là tên của người đó trên màn hình trong ngoặc vuông.

Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, Ngày 9 tháng 9). Con ma cô gái bắt là thật? trên băng Video số 14 [Tập tin video]. Truy xuất từ http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD88

Nếu không biết được tên thật của người đăng thì chỉ ghi tên trên màn hình, không có dấu ngoặc vuông.

Bellofolletti. (2009, ngày 8 tháng 4). Bắt gặp ma trên camera  giám sát [Tập tin Video]. Truy xuất từ http://www.youtube.com/watch?v=D

đồng hồ thuỵ sỹ

Bước 3: Kiểm tra lại

– Mỗi mục xuất hiện trong cả văn bản và danh sách tài liệu tham khảo

– Văn bản trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo có đúng chính tả và năm

——-

Hiện thực hoá ước mơ du học cùng HISA:

Công ty TNHH Hợp tác Du học Quốc tế Hà Nội (HISA Co)

Hotline: +84 98 310 4430

Fanpage: facebook.com/DuHocHISA 

Skype: hisa_education

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà số 279 Vũ Tông Phan, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Bên cạnh 699 Vũ Tông Phan)

Điện thoại: (+84) 243 640 1996 or  (+84) 243 640 1997

Email: duhoc@hisa.vn

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Đức Nhân, 328 – 330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3517 07 97 hoặc  (+84) 28 3517 07 98

Email: hisahcm@hisa.vn