Trang chủ » Châu Âu » Ireland » Học bổng Đại Học Limerick: Điều Kiện và Các Quỹ!

Học bổng Đại Học Limerick: Điều Kiện và Các Quỹ!

Học bổng Đại Học Limerick hầu hết dựa trên thành tích học tập. Sau khi bạn gửi đơn đăng ký cho một chương trình, bạn sẽ tự động được xét để cấp học bổng. Nếu bạn đủ điều kiện nhận học bổng, bạn sẽ nhận được quyết định cùng lúc với quyết định đề nghị của bạn. Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin về các học bổng khác nhau của trường. Dưới đây là danh sách các học bổng theo các khoa và các khóa học của trường UL.

Học bổng Đại Học Limerick
Học bổng Đại Học Limerick

Các loại Học bổng Đại Học Limerick thuộc các ngành

Faculty of Science and Engineering – Khoa Khoa học và Kỹ thuật

Học bổng của Faculty of Science and Engineering – Khoa Khoa học và Kỹ thuật có một số học bổng dựa trên thành tích học tập nổi trội cho các sinh viên quốc tế (Không thuộc EU) năm học 2020/21.

Học bổng bậc đại học Học bổng bậc Thạc sỹ
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €1.500 một năm
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €2.000 một năm.

Học bổng dựa trên thành tích học tập và là một khoản giảm học phí.. Sinh viên không đăng ký học bổng, mà khi đăng ký bất kỳ chương trình nào của khoa, bạn sẽ tự động được xét cấp học bổng.

Khoa Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học Xã hội

Học bổng đại học Limerick khoa Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences có một số học bổng dựa trên thành tích học tập nổi trội cho các sinh viên quốc tế (Không thuộc EU) năm học 2020/21.

Học bổng bậc đại học Học bổng bậc Thạc sỹ
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €1.500 một năm
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €2.000 một năm

Học bổng dựa trên thành tích học tập và là một khoản giảm học phí. Các khóa học tại Học viện Âm nhạc và Múa Thế giới Ailen The Irish World Academy of Music and Dance không nằm trong sáng kiến ​​học bổng này.

Sinh viên không đăng ký học bổng, mà khi đăng ký bất kỳ chương trình nào của khoa, bạn sẽ tự động được xét cấp học bổng.

Kemmy Business School – Trường Kinh doanh Kemmy

Học bổng cuả Kemmy Business School- Trường Kinh doanh Kemmy có một số học bổng dựa trên thành tích học tập nổi trội cho các sinh viên quốc tế (Không thuộc EU) năm học 2020/21.

Học bổng bậc đại học Học bổng bậc Thạc sỹ
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €1.500 một năm
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €2.000 một năm

Học bổng dựa trên thành tích học tập và là một khoản giảm học phí. Sinh viên không đăng ký học bổng, mà khi đăng ký bất kỳ chương trình nào của khoa, bạn sẽ tự động được xét cấp học bổng.

| >>> Tìm hiểu ngay về bài viết cực đầy đủ sau: Du học Ireland (Ailen): Tất tần tật thông tin bạn cần biết!

Học bổng Khoa Giáo dục và Khoa học Sức khỏe

Đại học Limerick Faculty of Education and Health Science- Khoa Giáo dục và Khoa học Sức khỏe có một số học bổng dựa trên thành tích học tập nổi trội cho các sinh viên quốc tế (Không thuộc EU) năm học 2020/21.

Học bổng bậc đại học Học bổng bậc Thạc sỹ
 • Học bổng EHS cho sinh viên học Cử nhân Điều dưỡng BSc in Nursing merit-based trị giá €1.500 một năm
 • Sinh viên Thạc sỹ ngành Điều dưỡng Msc in Nursing có thể apply học bổng của khoa trị giá €3.000 một năm
 • Học bổng International (Non-EU) merit-based trị giá €1.500 một năm chỉ dành cho các chương trình:
  • Thạc sỹ Tâm lý học- MA in Psychology
  • Thạc sỹ khoa học tâm lý – MSc in Psychological Science
  • Thạc sỹ Biểu diễn Thể thao – MSc in Sports Performance
  • Thạc sĩ về Thể dục & Biểu diễn Thể thao – MSc in Sports Exercise & Performance

. Sinh viên không đăng ký học bổng, mà khi đăng ký bất kỳ chương trình nào của khoa, bạn sẽ tự động được xét cấp học bổng.

The UL Sports Scholarships

Học bổng Thể thao Đại học Limerick hỗ trợ các vận động viên hàng đầu đang chơi thể thao với thành tích xuất sắc đồng thời thực hiện nghiên cứu học thuật tại Đại học Limerick.

Học bổng dành cho tất cả sinh viên hiện tại, toàn thời gian, UL hoặc những người đăng ký đến UL lần đầu tiên hoặc chuyển tiếp ở bậc đại học hoặc sau đại học. Ứng viên phải là thành viên của cơ quan quản lý quốc gia về thể thao được Hội đồng thể thao Ireland công nhận, về môn thể thao mà họ đang đăng ký học bổng.

Học bổng sẽ được cấp ở 3 cấp độ:

  • Vàng: Hỗ trợ tài trợ đào tạo, chỗ ở, đăng ký, hỗ trợ khoa học thể thao, huấn luyện và thẻ thành viên phòng tập thể thao trị giá €10.000
  • Bạc: Hỗ trợ tài trợ đào tạo, chỗ ở, đăng ký, hỗ trợ khoa học thể thao, huấn luyện và thẻ thành viên phòng tập thể thao trị giá €5.000
  • Đồng: Hỗ trợ tài trợ đào tạo, hỗ trợ khoa học thể thao, huấn luyện và thẻ thành viên phòng tập thể thao trị giá €1.200

UL Progression Scholarship

Học bổng này trao cho sinh viên Đại học Limerick (UL) không thuộc Liên minh Châu Âu đang theo học một chương trình có đóng học phí và mong muốn học lên Thạc sĩ tại UL. Học bổng này chỉ dành cho sinh viên UL trả phí, không thuộc Liên minh Châu Âu đã hoàn thành chương trình Cử nhân bốn năm tại UL, trước khi nhận được đề nghị học bằng Thạc sĩ tại UL. Giảm lệ phí EU lên tới 50%.

  • Học bổng sau đại học
  • Dành cho sinh viên quốc tế lấy bằng Cử nhân 4 năm tại UL (Không thuộc Liên minh Châu Âu)
  • Cho sinh viên được giảm lệ phí tại EU (khoảng 50%)

Đọc thêm: Đại học Victoria Wellington (New Zealand)

Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland 2020

Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland 2020 – The Government of Ireland International Education Scholarship, cho sinh viên Đại học Limerick thường có thời hạn nộp đơn xin là tháng 3 hàng năm cho kỳ nhập học mùa thu. Thông tin thêm có thể xem tại đây: http://eurireland.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-2020/

Jean Monnet European Studies Entrance Bursary: trao hàng năm cho một sinh viên bậc cử nhân học nghiên cứu châu Âu BA in European Studies thuộc khoa Arts & Humanities có điểm CAO Central Application Office cao nhất.

các quỹ hỗ trợ cùng học bổng đại học Limerick
các quỹ hỗ trợ cùng học bổng đại học Limerick

Plassey Campus Centre Scholarship: hỗ trợ €5000 tiền ở cho một sinh viên bậc cử nhân Nghệ thuật biểu diễn BA Performing Arts của Viện Âm nhạc và Vũ đạo Ireland Irish World Academy of Music and Dance.

Giải thưởng Grant Thornton

Grant Thornton trao giải thưởng bằng tiền cho các dự án liên quan đến thuế tốt nhất cho BBS năm 3 (Accounting and Finance Major Option) và sinh viên Luật và Kế toán năm 3 tham gia học phần, Lý thuyết và Thực hành Thuế Taxation Theory and Practice.

Trường Kinh doanh Kemmy / Giải thưởng Học giả Xuất sắc Northern Trust Awards

Northern Trust, một công ty của Hoa Kỳ có trụ sở tại Dublin và Limerick, đã tài trợ cho các giải thưởng này trong sáu năm qua và đã đồng ý tiếp tục giải thưởng trong 3 năm nữa kể từ năm 2017. Tổng giá trị tài trợ là € 90,000.

Qũy hỗ trợ cho học bổng Đại Học Limerick

Giải thưởng Louise Newman

Giải thưởng này được trao để tưởng nhớ Louise Newman, một giảng viên về Bảo hiểm tại Đại học Limerick, trị giá 1.000 € được trao cho sinh viên năm thứ tư ngành Bảo hiểm Quốc tế và Nghiên cứu Châu Âu hoặc một sinh viên Nghiên cứu Kinh doanh (tùy chọn Quản lý Rủi ro) có điểm cao nhất trong Nghiên cứu Bảo hiểm.

| >>> Đọc thêm bài viết quan trọng sau: Đại học Limerick: Ngành, Điều Kiện, Rankings [Updated]

 Học bổng tưởng nhớ Robbie McAdam Commemorative Scholarship

Học bổng sẽ được trao hàng năm, trong giai đoạn 2016 – 2021, cho một sinh viên Kỹ thuật xuất sắc trong Năm 3 của khóa học và mỗi sinh viên sẽ nhận được khoản trợ cấp € 7.000. Những sinh viên nhận được Học bổng cũng sẽ đủ điều kiện nhận học bổng Hợp tác tại Analog Devices Inc.

Học bổng Stryker

Học bổng Stryker ngành Kỹ thuật sẽ được trao cho 3 sinh viên có QCA cao nhất vào cuối năm thứ nhất học các chuyên ngành cho ai muốn săn học bổng Đại Học Limerick: Technology Management, Product Design & Technology, Biomedical Engineering – transitioning from Engineering, Mechanical Engineering – transitioning from Engineering, Design & Manufacture – transitioning from Engineering. Học bổng trị giá €2,500 trong 1 năm

ARUP Integrated Design Project Awards in Civil Engineering

Có 4 giải thưởng được trao cho các sinh viên năm 3 của chương trình Kỹ sư Xây dựng đã thực hiện “Dự án Thiết kế Tích hợp”. Giải thưởng trị giá 1.500 € mỗi giải

ARUP Scholarship for Women in Civil Engineering

Giải thưởng được trao cho một nữ sinh viên năm nhất Bachelor Engineering, người đã phát triển đề xuất tốt nhất để truyền đạt cho sinh viên khóa sau về việc trở thành một kỹ sư xây dựng. Học bổng sẽ có giá trị là € 5.000 và sẽ được trả một lần cho người nhận.

Học bổng Đại Học Limerick AutoDesk, Giải ProCAD

Được trao cho một sinh viên cử nhân BSc Thiết kế Sản phẩm & Công nghệ Product Design & Technology năm nhất tiếp tục xuất sắc trong Năm 2. Giải thưởng bao gồm thiết bị máy tính và phần mềm thiết kế từ AutoDesk (trị giá hơn 500 €).

Giải thưởng Nhà thiết kế của năm – Giải thưởng Logitech

Giải Thiết kế Trưng bày được trao cho sinh viên năm 4 được đánh giá là Nhà thiết kế của năm từ Cử nhân Thiết kế Sản phẩm và Công nghệ . Giải thưởng được trao tại Triển lãm Design @ UL hàng năm cho Học bổng Đại Học Limerick.

Nghiên cứu sâu hơn về các quỹ hỗ trợ tại đây

Giải thưởng kỹ sư sáng tạo của năm cho sinh viên

Được tài trợ bởi Siemens và tổ chức bởi Engineers Ireland (EI) được trao hàng năm cho sinh viên năm cuối muốn dành Học bổng Đại Học Limerick trong một khóa học được công nhận bởi Engineers Ireland. Giải thưởng được trao cho các dự án thể hiện sự đổi mới trong kỹ thuật và có tiềm năng phát triển. Giải nhất là 1.500 € và một chiếc cúp

Đọc thêm: Du học ngành truyền thông có mang về 1 profile đáng giá

Thông tin hỗ trợ nhập học Phần Lan từ chúng tôi

Du học HISA tự hào là đối tác uy tín của các trường Ireland nói chung và học bổng đại học Limerick nói riêng với vai trò cung cấp những thông tin mới nhất, cập nhật nhất về chi phí du học, học bổng về trường đào tạo hàng đầu tại Ireland.

Chính vì vậy, khi du học Ireland thông qua HISA, học sinh sẽ được hưởng những quyền lợi cao nhất. Nếu bạn ở xa, không thể đến trực tiếp các văn phòng của HISA. Bạn có thể scan (hoặc chụp hình) rồi gửi về địa chỉ duhoc@hisa.vn để được hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ.

Tư vấn du học Phần Lan

Đến-HISA-có-VISA-02

Làm hồ sơ nhập học và săn học bổng đại học Limerick cùng HISA bạn sẽ được

  • Tư vấn và cung cấp thông tin, tài liệu du học
  • Tư vấn chọn trường và ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng
  • Săn học bổng bán phần, toàn phần
  • Hướng dẫn, hỗ trợ chứng minh tài chính du học.
  • Luyện phỏng vấn trước khi xin VISA
  • Hướng dẫn phong tục tập quán địa phương.
  • Giúp đỡ tìm việc làm thêm cho học sinh, sinh viên.
  • Làm thủ tục miễn phí với những học sinh đi theo nguồn ngân sách nhà nước và các tổ chức.
  • Là cầu nối giữa học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học.
  • Hướng dẫn hồ sơ thăm thân, du lịch và định cư.
  • Trợ giúp học sinh trong quá trình sinh viên học tại nước ngoài.

————————

Công ty TNHH Hợp tác Du học Quốc tế Hà Nội (HISA Co)

Hotline: +84 98 310 4430

Fanpage: facebook.com/DuHocHISA

Skype: hisa_education

Trụ sở chính: C20204, Tầng 2, toà C2 D’Capitale, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 640 1996 or  (+84) 243 640 1997

Email: duhoc@hisa.vn

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Đức Nhân, 328 – 330 Phan Xích Long. Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 28 3517 07 97 hoặc  (+84) 28 3517 07 98

Email: hisahcm@hisa.vn

19/01/2023

Đại học quốc gia Ireland NUI Galway: Học Bổng [New]

Trường Đại học quốc gia Ireland NUI Galway (National University of Ireland Galway) tọa lạc tại thành phố Galway xinh đẹp nằm giữa Connemara và…

19/01/2023

Học Viện Công Nghệ Carlow: Học Bổng, Điều Kiện [New]

Cơ sở chính của Học viện Công nghệ Carlow (Institute of Technology Carlow) tọa lạc tại thị trấn Carlow, nằm ở phía Đông Nam Ireland.…

18/01/2023

Đại học Dublin, Ireland – Top 1% Thế giới [Updated]

Khám phá cách Đại học Dublin - University College Dublin (UCD), được xếp hạng trong 1% các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu trên…

20/06/2024

ICN Business School – Ranking, khóa học và học phí

Trường kinh doanh ICN (ICN Business School) trước đây là Học viện thương mại Nancy, là một trong những thành viên đầu tiên của hệ…

03/05/2024

Du học Pháp 2024: Ngành, Học Bổng, Điều Kiện [New]

Do việc tìm hiểu về du học Pháp 2024 có thể sẽ tốn rất nhiều công sức do có quá nhiều nguồn thông tin không…

26/04/2024

Carmel Catholic High School – Du học THPT Mỹ trường TOP

Trường Trung học Công giáo Carmel - Carmel Catholic High school, tọa lạc tại thành phố Chicago, bang Illinois là một cơ sở giáo dục…

(+84)912173322