Chương trình học

Master of Business Administration (MBA) chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, dành cho những ai muốn theo học thạc sĩ tại trường Kaplan Business School chuyên ngành quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh(MBA) là bằng cấp được nhiều người coi trọng và theo đuổi. Bằng MBA giúp bạn nâng cao sự nghiệp, mở rộng kỹ năng chuyên nghiệp, tạo cơ hội thu nhập cao hơn, cung cấp những kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho bạn.

MBA tại trường Kaplan sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng quản lý thực tế vô cùng quý giá để cho sinh viên phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo của mình và phát triển những kỹ năng khác trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Khóa học gồm 12 môn học, 7 môn học bắt buộc, 3 môn học tự chọn và được phép chọn thêm 2 môn học chuyên ngành.

Các chuyên ngành đào tạo của quản trị kinh doanh:

International leadership (Lãnh đạo quốc tế)

3 môn học tự chọn của ngành  :

 • International strategy ( chiến lược quốc tế): môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những mô hình và kỹ năng hiện đại để có thể xây dựng và thực hiện đánh giá những chiến lược kinh doanh quốc tế và công ty.
 • International Economy and Multi-national Finance (Kinh tế quốc tế và tài chính đa quốc gia): môn học giúp sinh viên hiểu biết về thị trường tài chính, và các thỏa thuận tài chính tác động như thế nào đến các công ty đa quốc gia. Sinh viên sẽ xem xét các mối quan hệ thương mại khác nhau trên thế giới và cách mà các công ty này tác động đến hiệp định thương mại, khối thương mại và rào cản thương mại.
 • Organizational Change and Innovation (Đổi mới và thay đổi tổ chức): môn học cung cấp cho sinh viên các mô hình và khuôn khổ hướng dẫn nguyên tắc dẫn dắt hiệu quả và đổi mới trong các tổ chức.

Entrepreneurship ( Làm chủ doanh nghiệp)

Bạn sẽ chọn 3 môn học dưới đây để học:

 • Fundamentals of entrepreneurship ( Các nguyên tắc cơ bản về doanh nhân): cung cấp cho sinh viên hiểu biết về quá trình khởi nghiệp trong kinh doanh bao gồm môi trường bên trong và bên ngoài cho các dự án kinh doanh được đề xuất cũng như các kế hoạch tài chính và hoạt động được cho là cần thiết trong kinh doanh.
 • Small Business Administration ( Quản trị doanh nghiệp nhỏ): môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sinh viên yêu cầu để quản lý các yêu cầu đang diễn ra liên quan đến doanh nghiệp nhỏ. Học sinh sẽ phân tích các quyết định quản lý doanh nghiệp nhỏ và các chiến lược dẫn đến thành công.
 • Corporate Venturing: (Mạo hiểm đoàn thể) môn học này phát triển những kỹ năng và kiến thức chủ yếu liên quan đến vốn mạo hiểm( vốn rủi ro) của tất cả các khía cạnh của một dự án kinh doanh. Nó sẽ hướng dẫn học sinh kiểm tra và đánh giá những mạo hiểm hiện tại thông qua những ống kính quan trọng.

Health Services Management ( Quản lý dịch vụ y tế)

Đây là một ngành học khá mới mẻ mà các trường học khác chưa có trong chuyên ngành đào tạo. Đây cũng là ngành học có tỷ lệ cơ hội việc làm khá cao cả ở trong nước lẫn ngoài nước.

Các môn học tự chọn:

 • Healthcare Systems ( hệ thống chăm sóc sức khỏe): môn học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng chính cần thiết để đánh giá vai trò quan trọng của các dịch vụ bệnh nhân trong việc phòng ngừa và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe . Học sinh sẽ xem xét và so sánh các chương trình chăm sóc sức khỏe khác nhau ở cấp địa phương liên bang và phi chính phủ trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.
 • Comprehensive Healthcare Strategies ( Chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện): đây là môn học giúp học sinh phân tích môi trường chăm sóc sức khỏe và đánh giá hiện trạng cạnh tranh và tác động của nó đối với các tổ chức sức khỏe. Điều này bao gồm việc kiểm tra các mô hình chiến lược cấp doanh nghiệp, kinh doanh và cấp hoạt động cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Sinh viên cũng phát triển sự hiểu biết về về các mục tiêu chính được coi là cần thiết trong trong quản lý, chăm sóc sức khỏe và các chiến lược cần thiết để đạt được mục tiêu đó.
 • Quality Healthcare Management( Quản lý chất lượng chăm sóc sức khỏe): môn học giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Các tiêu chuẩn này được xem xét và áp dụng trong quá trình nghiên cứu để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức liên quan đến tiêu chuẩn bắt buộc. Sau đó sinh viên sẽ phát triển các chiến lược để thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng trong hàng loạt các cơ sở.

Digital Management ( Quản lý kỹ thuật)

Môn học tự chọn

 • Digital Marketing and Communication: ( kỹ thuật số và truyền thông):
 • Knowledge Management: ( Quản lý tri thức):

Sinh viên sẽ hiểu về các công nghệ đang được sử dụng để tiếp cận người tiêu dùng bao gồm ti vi, phương tiện truyền thông tương tác, internet, phương tiện truyền thông xã hội….. thông qua 2 môn học này. Sinh viên sẽ được so sánh các phương pháp thực hiện, phương pháp truyền thống và phương pháp quảng cáo điện tử để xác định những cơ hội trong tương lai cho sự phát triển kinh doanh.

 • Digital Analytics, Big data and technologies ( Phân tích kỹ thuật, công nghệ và dữ liệu): môn học này bao gồm các khái niệm chính và công cụ cần thiết trong phân tích dữ liệu và quản lý. Điều này cho phép sinh viên xem việc sử dụng dữ liệu như một nền tảng của việc đưa ra quyết định và chỉ đạo trong kinh doanh. Học sinh sẽ đạt được những kỹ năng chính trong phân tích dữ liệu tiên tiến và cách thức giải quyết các kết quả này có thể đưa ra quyết định và hướng đi trong kinh doanh. Trong suốt môn học, học sinh sẽ thấy rõ những thành tựu to lớn mà công nghệ mang lại và nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh.

Project Mangement ( Quản lý dự án)

Môn học

 • Strategic Project Management( Quản lý chiến lược dự án)
 • Project Initiation, Planning and Execution (Lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực hiện dự án ): môn học này bao gồm việc đánh giá các công cụ và những phương pháp quản lý dự án. Nó sẽ phát triển những khả năng của học sinh để xác định những yếu tố tổ chức để thúc đẩy việc quản lý dự án hiệu quả và việc sử dụng phần mềm quản lý dự án để đánh giá hiệu quả của dự án tổng thể và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Học sinh sẽ tạo kế hoạch quản lý dự án tích hợp đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và đạt được các mục tiêu chiến lược rõ ràng.
 • Project Risk, Finance and Monitoring ( Rủi ro dự án, Tài chính và giám sát ) học sinh sẽ được hoàn thành nghiên cứu tình huống thực tế của dự án để thực hiện các giai đoạn khác nhau của việc lập kế hoạch, xây dựng và thực hiện dự án. Học sinh sẽ được yêu cầu tư vấn về cách đánh giá khả năng tồn tại của dự án, làm thế nào để phối hợp các nguồn lực cho dự án, xác định và lập kế hoạch cho rủi ro của dự án và cách tổ chức tài chính cho dự án. Lý thuyết về Quản lý, kế toán và tài chính sẽ phù hợp cho việc hoàn thành nghiên cứu, và bao gồm cả việc sinh viên giải quyết các vấn đề liên quan đến phân bổ nhiệm vụ, tính khả thi, độ nhạy NPV tài chính, phân tích kịch bản mô hình hóa và ngân sách dự án.

====

Hiện thực hoá ước mơ du học cùng HISA:

Công ty TNHH Hợp tác Du học Quốc tế Hà Nội (HISA Co)

Hotline: +84 98 310 4430

Fanpage: facebook.com/DuHocHISA

Skype: hisa_education

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà số 279 Vũ Tông Phan, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Bên cạnh 699 Vũ Tông Phan)

Điện thoại: (+84) 243 640 1996 or  (+84) 243 640 1997

Email: duhoc@hisa.vn

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Đức Nhân, 328 – 330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3517 07 97 or  (+84) 28 3517 07 98

Email: hisahcm@hisa.vn