28/09/2019

Tổng hợp về tiểu bang Tây Úc và thành phố sinh viên Perth

Tổng quan về Tây Úc Tây Úc (Western Australia, viết tắt WA) là tiểu bang lớn nhất tại Úc, nằm ở miền tây chiếm một…

Xem thêm