19/10/2019 Tổng Quan Về Úc

Điểm Đến Du Học Úc: Giới Thiệu Về Tiểu Bang Victoria

Tiểu bang Victoria là bang nhỏ thứ 2 của nước Úc, rộng 227,600 km2 – gần bằng kích thước của quần đảo Anh và bao…

Xem thêm

17/10/2019 Tổng Quan Về Úc

Giới Thiệu Về Nước Úc – Một Trong Những Vùng Đất Đáng Sống Nhất Trên Thế Giới

Nước Úc – một vùng đất phong phú, ngôi nhà của các thắng cảnh tự nhiên hấp dẫn và là một đất nước được nghĩ…

16/10/2019 Tổng Quan Về Úc

Tại Sao Nên Chọn Nước Úc Để Du Học?

Khi nhắc đến Úc, người ta thường nghĩ ngay đến những không gian mở với đầy các bụi rậm ở vùng hẻo lánh, chuột túi,…

28/09/2019 Tổng Quan Về Úc

Tổng hợp về tiểu bang Tây Úc và thành phố sinh viên Perth

Tiểu bang Tây Úc có 5 đại học, bốn trong đó là trường công có trụ sở tại Perth: Trường đại học Tây Úc, Đại…