Visa

Thủ Tục Xin Thị Thực Mỹ Qua Mạng

Ông Peter Fricke – viên chức lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết: – Kể từ 29/3/2008, việc đăng ký cho tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn thị thực không di dân sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua trang web của...
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn