Visa

Thủ Tục Xin Thị Thực Mỹ Qua Mạng

Ông Peter Fricke – viên chức lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết: – Kể từ 29/3/2008, việc đăng ký cho tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn thị thực không di dân sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua trang web của...