HISA đang online
Trang chủ > Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hỏi đáp về cao đẳng Cộng đồng của VHA08

1 – Chương trình “Anh ngữ như là một ngôn ngữ thứ hai” có bao nhiêu bậc? Câu hỏi này không có câu trả lời chính xác 100%, tuỳ theo mỗi trường. Chương trình giảng dạy English as a Second Language (ESL) ở các trung tâm dạy ESL miễn...
  • 1
  • 2