HISA đang online
Trang chủ > Học bổng

Học bổng

Học bổng các trường công lập bang Newyork

Học Bổng Hiệp Hội Các Trường Đại Học Công Lập Bang New York, Mỹ SUNY Albany: Học bổng:   $5000-$7000/ Năm (Học bổng xuyên suốt 4 năm học) Điều Kiện:   IELTS : 6.0 GPA > 7.0 SAT: không yêu cầu SUNY Brockport Học Bổng:  Học bổng tài năng dành cho...

TOP 25 học bổng Mỹ dành cho sinh viên quốc tế.

1. Học bổng chỉnh phủ cho sinh viên quốc tế   Foreign Fulbright Student Program   http://bit.ly/1FSbVEO Humphrey Fellowship Program http://bit.ly/1d6Bash   2. Học bổng cao đẳng và đạo học cho sinh viên quốc tế. American University Scholarships http://bit.ly/2ugXDQa AU Emerging Global Leader Scholarship Program http://bit.ly/104ROTe Amherst College Scholarships...

Các loại học bổng Mỹ

1/ Financial aid (FAFSA: https://fafsa.ed.gov/) Loại này là tiền từ liên bang và dành cho dân nhà nghèo ở US (không dành cho du học sinh). Tiền thì khoảng 5700-6000 cho 1 năm (2 semester). Loại này cho tiền học full-time 6 năm, sau 6 năm thì không được nữa....