Trang chủ > Du học Úc > Hệ thống giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục Úc

Giáo Dục Đại Học Úc Và Những Điều Đặc Biệt

Hệ thống giáo dục Úc hoạt động thế nào? Chính phủ Úc quản lý và cấp kinh phí cho các trường đại học và các trường tự lên chương trình giảng dạy, chính sách, điều hành và phát triển tuân theo các quy định chung về giáo dục quốc...

Du học Úc tại đại học New England | Du Học HISA

Đại Học New England – University of New England (UNE) tại thành phố Armidale, Úc ở vị trí đáng ngưỡng mộ với một uy tín xuất sắc trên trường quốc tế và là đại học dẫn đầu trong công cuộc đổi mới về nghiên...