HISA đang online
Trang chủ > Du học Úc > Các ngành học tại Úc

Các ngành học tại Úc

Chương trình thạc sỹ kinh doanh ( MBA ) tại trường Kaplan

Master of Business Administration (MBA) chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, dành cho những ai muốn theo học thạc sĩ tại trường Kaplan Business School chuyên ngành quản trị kinh doanh Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh(MBA) là bằng cấp được nhiều người coi...

Các ngành học được sinh viên theo học nhiều nhất tại chisholm

Quản lý du lịch khách sạn Chương trình đào tạo và ngành học Thời gian học Yêu cầu đầu vào Học phí Certificate  in commercial Cookery (Chứng chỉ ngành nấu ăn ) 1 – 1.5 năm IELTS 5.5 (No band < 5.0) $ 7.200 – $14.570 Certificate in Pastisserie...

Các ngành học của Chisholm

Kế toán và quản lý Chương trình đào tạo và ngành học Thời gian học Yêu cầu đầu vào Học phí Bachelor of accounting ( Cử nhân ngành kế toán) 3 năm IELTS: 6.0 (no band < 6.0) $ 51.000 Advanced Diploma of Accounting ( Cao đẳng nâng cao ...