Trang chủ > Du học Tây Ban Nha > Hệ thống giáo dục Tây Ban Nha

Hệ thống giáo dục Tây Ban Nha

Tổng quan hệ thống giáo dục Tây Ban Nha

Hệ thống giáo dục Tây Ban Nha là một trong những hệ thống giáo dục lâu đời nhất thế giới trải qua hơn ngàn năm phát triển nó mang đậm nét đặt trưng của giáo dục Châu Âu,Sự kết hợp giữa các trường Đại Học có từ thời Trung...