Trang chủ > Du học Na Uy > Các ngành học tại Nauy

Các ngành học tại Nauy

Trường kinh doanh BI – Trường kinh doanh tốt nhất thế giới

BI Norwegian Business School là một trong những trường kinh doanh lớn nhất tại châu Âu và là nhà cung cấp lớn nhất cho Na Uy về các chuyên gia kinh tế và hành chính. BI cũng cung cấp các chương trình trao đổi sinh viên với hơn 180...