Trang chủ > Du học Mỹ > Hệ thống giáo dục Mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ

Hệ Thống Giáo Dục Mỹ

GIỚI THIỆU Hệ thống giáo dục Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học cho sinh viên quốc tế. Sự phong phú về trường, chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn nhưng nhiều khi cũng sẽ khó quyết định, thậm chí đối với...

Các chứng chỉ Đại học Hoa Kỳ

Hiến pháp liên bang cấm Bộ Giáo dục và các cơ quan khác chính phủ quản lí trực tiếp hoặc kiểm soát các trường giáo dục bậc cao, trường Đại học có độ  tự chủ và độc lập cao. Bộ Giáo dục cho phép một số cơ quan kiểm...

Bài thi chuẩn hoá du học Hoa Kỳ

Kiểm tra năng lực ngôn ngữ TOEFL ( Test of English as a Foreign language): bài thi tiếng anh cho các sinh viên quốc tế muốn xin học Đại học hoặc sau Đại học. Bài thi TOEFL Ibt kiểm tra các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, mỗi phần...

Hệ thống giáo dục Mỹ 1

GIỚI THIỆU Hệ thống giáo dục Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học cho sinh viên quốc tế. Sự phong phú về trường, chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn nhưng nhiều khi cũng sẽ khó quyết định, thậm chí đối với...

Những kiến thức cơ bản cho du học Mỹ

Nếu ý định du học của bạn vừa lóe lên trong đầu, và bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn thấy bạn không biết một chút gì về thủ tục hay làm thế nào để du học Mỹ? Thì đây là bài viết để bạn bắt đầu nắm...