HISA đang online
Trang chủ > Du học Hà Lan > Hệ thống giáo dục Hà Lan

Hệ thống giáo dục Hà Lan

Phương pháp giáo dục đặc trưng của Hà Lan

1.Phát triển một tư duy mở thông qua tương tác trong học tập . Phong cách giảng dạy của Hà Lan là lấy sự tương tác và lấy học sinh làm trung tâm. Tập trung vào làm việc theo nhóm, để các sinh viên quốc tế có cơ hội...

Bảng xếp hạng các trường khoa học ứng dụng hà lan

Tuy nhiên, hầu hết các bảng xếp hạng chỉ có thể đánh giá một phần về chất lượng đào tạo, do đó SV có thể tham khảo thêm thông tin cụ thể ở website chính thức của trường, tham gia những buổi tư vấn, hô trợ thông tin do...

Hệ thống giáo dục Hà lan

Các chương trình học quốc tế giảng dạy bằng Anh ngữ Hà Lan là quốc gia không nói tiếng Anh đầu tiên có các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Có hơn 1000 chương trình và khóa học quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh tại...