HISA đang online
Trang chủ > Du học Canada > Hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada

Danh Sách Các Trường Tham Gia Chương Trình Du Học Cấp Tốc Canada (CES)

Chương trình Canada Express Study được hỗ trợ bởi Ngân hàng Scotiabank – Tổ chức tài chính lớn nhất tại Canada. Ngân hàng Scotiabank đồng ý cho sinh viên cơ hội sở hữu Giấy chứng thư Đầu tư Đảm bảo (Guaranteed Investment Certificate – GIC), đáp ứng yêu cầu chứng minh tài...

Hệ Thống Giáo Dục Canada

Hệ thống giáo dục của Canada được đánh giá là hoàn hảo và chương trình đào tạo có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Canada đầu tư đến 7,1% tổng sản lượng quốc dân cho hệ thống giáo dục trong khi tỷ lệ này tại một số...